Lees verder
Sinds uitspraken van natuurorganisaties zoals Urgenda over de ontbossing van Nederland voor energie, wordt dit argument steeds weer uit de kast gehaald in protesten tegen de bijstook van biomassa. Volgens Staatsbosbeheer klopt de redenatie van geen kanten.
Redactie / Amersfoort

Staatsbosbeheer benadrukt dat er in Nederland geen bomen worden gekapt voor biomassa: ‘Biomassa is een bijproduct van ons bosbeheer en geen doel op zich. Het hout van de bomen die we kappen in onze gebieden willen we zo hoogwaardig mogelijk laten toepassen, zoals voor meubels en vloeren. Delen die hiervoor niet bruikbaar zijn, zoals de kroon en takken, laten we gedeeltelijk liggen als voeding voor het bodemleven en bieden we deels aan als biomassa voor groene energie.’

Afname bosareaal

Wel maakt Staatsbosbeheer zich ook zorgen over de afname van het oppervlakte aan bos in Nederland: de afgelopen vijf jaar is er zo’n 5.000 hectare bos verdwenen. Deels komt dat door kap vanwege de Natura 2000 regeling, deels door het kappen van tijdelijke bossen die onder een subsidieregeling uit 1986 zijn aangeplant. De vrijgekomen grond is weer als landbouwgrond in gebruik genomen.

Staatsbosbeheer onderzoekt zelfs actief of een groei van 5.000 hectare bos (van 95.000 duizend naar 100.000 ha) op de huidige gronden mogelijk is. Twee weken geleden kondigde de organisatie zelfs een langdurige samenwerking aan met oliebedrijf Shell. Zij gaan de komende 12 jaar ruim 5 miljoen bomen planten in Nederlands bos.

Houtkap nodig

Dat wil niet zeggen dat er helemaal niet meer kan worden gekapt. Soms is houtkap in natuurgebieden nodig om het bos gevarieerd en toekomstbestendig te houden. Daarbij gaat het steeds om kleinschalige groepenkap of zelf boomsgewijze kap. Er is geen commercieel doel aan gekoppeld: ‘We maken ruimte voor jonge bomen. Door deze verjonging heeft het bos weer meer mogelijkheden CO2 vast te leggen. Bovendien wordt het hout erg duurzaam aangewend, bijvoorbeeld in de bouw.’