Lees verder
Plastics Europe heeft de routekaart Plastics uitgebracht. Deze routekaart schetst een stappenplan voor de kunststofindustrie om de nulemissie- en circulariteitsdoelen van de EU voor 2050 te behalen.
Redactie / Brussel

Hierbij wordt voortgebouwd op het rapport ReShaping Plastics: Pathways to a Circular, Climate Neutral Plastics System in Europe. De nieuwe routekaart voegt hier een kader aan toe met mijlpalen voor 2030 en indicatoren voor circulariteit en broeikasgassen. Zo is het mogelijk om de vooruitgang te volgen, knelpunten te identificeren en oplossingen te vinden om vooruit te blijven gaan.

De strategische pijlers zijn:

Kunststoffen circulair maken

Hierbij gaat het om het stimuleren van circulaire bedrijfsmodellen, het verder ontwikkelen van mechanische en chemische recycling en het uitbreiden van de kunststofproductie uit biomassa en ingevangen koolstof. Om dit mogelijk te maken, moeten circulaire grondstoffen beschikbaar worden gemaakt en moeten de vraag naar en investeringen in circulaire oplossingen worden gestimuleerd.

De levenscyclus van kunststoffen netto nul maken

Om nulemissies te bereiken, is onder meer vergroting van de energie-efficiëntie nodig, maar ook de beschikbaarheid van koolstofarme brandstoffen, productie met koolstofarme elektriciteit en mogelijkheden voor koolstofafvang en -opslag. Bovendien is er een gelijk speelveld met mondiale concurrenten vereist, moet de uitstoot van broeikasgassen bij de omzetting van kunststoffen worden verminderd en dient er minder kunststofafval te worden verbrand.

Duurzaam gebruik stimuleren

Leden van Plastics Europe ontwikkelen voortdurend nieuwe acties, hulpmiddelen en methodologieën om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om veiligheid en duurzaamheid te bevorderen. Daartoe behoren samenwerking met partners in de waardeketen, veilig beheer van additieven, het elimineren van pelletverlies tijdens de productie en samenwerking om hiaten in de kennis te dichten en lekkage te voorkomen.

De datagestuurde routekaart is een levend document dat geleidelijk zal worden bijgewerkt op basis van nieuwe inzichten en veranderingen in de kunstsofsector. Het doel is om acties en prestaties te stimuleren en te versnellen, en een basis te leveren voor de dialoog over de waardeketen en beleidsvorming. Het is belangrijk dat elk lid van Plastics Europe de flexibiliteit heeft om plannen en doelen af te stemmen op de specifieke omstandigheden en de markten waarin het bedrijf opereert.

Kijk voor meer informatie en de volledige tekst van de routekaart op de speciale website van Plastics Europe.

Beeld: meeboonstudio/Shutterstock