Lees verder
Ondernemers kunnen nu subsidie aanvragen voor onderzoek naar de haalbaarheid van innovatieve projecten met een focus op waterstof en groene chemie. De subsidie Topsector Energie (TSE) Industrie studies is hiervoor uitgebreid met een programmalijn specifiek voor waterstof en groene chemie. Zo krijgt de waterstof-economie een boost.
Redactie / Den Haag

De uitbreiding van de subsidie heeft een budget van € 10 miljoen en komt van Nationaal Groeifondsprogramma ‘Groenvermogen van de Nederlandse Economie’ (GroenvermogenNL). Dit programma wil de groene waterstofeconomie in Nederland realiseren en versnellen.

De subsidie is bedoeld voor ondernemers die haalbaarheidsstudies willen doen naar:

  • waterelektrolysetechnologie
  • transport en opslag van waterstof(dragers)
  • toepassing van waterstof(dragers) en groene elektronen
  • productie van (onderdelen van) elektrolysers voor de productie van hernieuwbare waterstof.
  • Zo kunnen zij bijvoorbeeld studies indienen naar de bouw van innovatieve elektrolysers, maar ook studies naar importketens van waterstof(dragers).

Bijna alle projecten zijn welkom. Het kan gaan om studies naar de volledige waterstofketen of de productie van elektrolyser tot studies specifiek gericht op de productie, opslag, het transport en gebruik van waterstof.

Zowel het midden- en kleinbedrijf als grotere bedrijven kunnen aansluiting vinden bij de subsidie. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die worstelen met energiecongestie en willen uitzoeken of waterstof hierbij een oplossing kan bieden. Zulke projecten ondersteunen worden nu dus ook ondersteund.

Kijk voor meer informatie op de website van RVO Nederland.

Beeld: Alexander Kirch/Shutterstock