Lees verder
Het rendement van biogasinstallaties kan flink omhoog door waterstof te injecteren. Dat is een van de resultaten van het Interregproject H2Chance, dat kort voor de zomer werd afgerond.
Redactie / Werlte

In de proefinstallaties werd gedurende de looptijd van het project een stijging van het biogasgehalte tot 16% en een zeer sterke daling van het waterstofsulfidegehalte aangetoond. De resultaten wijzen erop dat het mogelijk zal zijn de biogasopbrengst nog verder te verhogen door het aanpassen van andere testparameters. Volgens een theoretische berekening is er een potentieel om het aandeel van biogas te verhogen tot 25%.

Het principe van dit onderzoek is gebaseerd op het inbrengen van (groene) waterstof in een fermentor. Deze waterstof wordt ter plaatse in de vergister geproduceerd via elektrolyse. Dit gebeurde tijdens het project in twee proeffabrieken, één in Nederland en de andere in Duitsland.

Biochemisch proces

Het doel van deze aanpak is de biogasproductie efficiënter te maken door middel van een biochemisch proces, waardoor het nu geproduceerde gas een hogere kwaliteit heeft, d.w.z. een toename van het methaangehalte (CH4) en een sterke afname van het kooldioxidegehalte (CO2). Bovendien is de biomassa-input die nodig is per eenheid geproduceerd biogas lager.

Bij elektrolyse wordt naast waterstof ook zuurstof geproduceerd. Dit wordt verder gebruikt om het rendement weer te verhogen en de verwachting is dat het gehalte aan waterstofsulfide (H2S) ook enorm wordt verlaagd.

Op basis van praktische implementaties toont het project aan dat dit nieuwe proces technisch en organisatorisch zowel in Nederland als Duitsland kan werken, waar de omstandigheden verschillend zijn. Het verhogen van het rendement van biogasinstallaties is een belangrijke stap voorwaarts in de productie van duurzame energie, in een tijd van toegenomen concurrentie om grondstoffen, milieueisen en kostendruk.

Partners

In dit project werkten drie Nederlandse en drie Duitse organisaties samen (4 mkb-bedrijven, een kennisinstituut en een lokale overheid): 3N Kompetenzzentrum e.V., B.E.S GmbH & Co. KG, Byosis Group BV, DNL-contact GmbH & Co KG, Dankers Bio Energy BV en Provincie Friesland.

Het project is mogelijk gemaakt door Interreg Deutschland-Nederland, het Nederlands Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung en de provincies Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen en Noord-Brabant.

Beeld: ShDrohnenFly/Shutterstock