Lees verder
Het Nederlands normalisatieinstituut NEN heeft een nieuwe norm gepubliceerd met de veiligheids-, milieu- en kwaliteitseisen waaraan moet worden voldaan tijdens het ontwerp, het beheer, het onderhoud en het buiten gebruik stellen van biogasinstallaties: NEN 8771.
Redactie / Delft

De norm is veelzijdig en van toepassing op onder andere vergistings- en vergassingsinstallaties, installaties voor het behandelen en opwerken van biogas, fakkelinstallaties, gasopslag en warmtekrachtkoppelingsinstallaties.

NEN 8771 heeft twee publieke commentaarrondes doorlopen en is daarmee sterk verbeterd ten opzichte van de eerste conceptversie uit 2018. Dit heeft onder andere geleid tot een betere indeling van de hoofdstukken en een bijlage over inspecties van installaties.

Internationale normalisatie

Op dit moment wordt onder Nederlandse leiding gewerkt aan een vergelijkbare ISO-norm voor biogasinstallaties. De verwachting is dat op de lange termijn de Nederlandse norm vervangen wordt door deze nieuwe ISO-norm. Voor de onderwerpen biogasfakkels en vergassingsinstallaties worden aparte normen opgesteld.

Kijk voor meer informatie op de website van NEN.

Beeld: Wolfgang Jargstorff/Shutterstock