Lees verder
Er komen steeds meer biogasinstallaties, maar tot op heden is daar nog geen specifieke regelgeving voor, zoals dit bij aardgas wel het geval is. Daarom heeft de nationale normcommissie ‘Biogasinstallaties’ een norm ontwikkeld voor de bepaling van het transport van biogas.
Redactie / Delft

Het gepubliceerde normontwerp is NEN 8770 ‘Leidingen voor transport van ruw biogas en voorbehandeld biogas met een maximale bedrijfsdruk tot 8 bar, die zich buiten de installatie bevinden en niet behoren tot het openbare gasnetwerk’.

Dit normontwerp beschrijft de materialen, ontwerp, aanleg, inbedrijf nemen en buitenbedrijf stellen, bedrijfsvoering, onderhoud en renovatie van biogastransportleidingen en alle daarmee samenhangende werkzaamheden.

De norm is in te zien via de website normontwerpen.nen.nl. Daar kunnen belanghebbenden ook terecht om commentaar te leveren, tot uiterlijk 1 december 2019. De Nederlandse normcommissie zal de aangeleverde commentaren bespreken. Indien ze in de norm worden verwerkt, worden de indieners hiervan op de hoogte gesteld.