Lees verder
De normcommissie ‘Biogasinstallaties’ van het Nederlands Normalisatie Instituut NEN heeft het normontwerp NEN 8771:2022 voor biogasinstallaties herzien en gepubliceerd voor commentaar.
Redactie / Delft

Dit normontwerp beschrijft de veiligheids-, milieu- en kwaliteitseisen waaraan installaties voor vergassing van biomassa moeten voldoen tijdens het ontwerp, beheer, onderhoud en het buiten gebruik stellen.

De nieuwe editie gaat de versie uit 2021 vervangen. In de herziening is het toepassingsgebied teruggebracht naar alleen biomassavergassingsinstallaties. Hierbij gaat het om:

  • vergassingsinstallaties waarin biomassa bij temperaturen van 600 °C tot 1800 °C wordt vergast en waarbij biosyngas (koolstofmonoxide en waterstof) overblijft, dat vervolgens weer kan worden omgezet naar methaan en CO2;
  • installaties voor het behandelen van biosyngas ten behoeve van gasmotoren of gasturbines voor elektriciteitsopwekking, stookinstallaties, etc.;
  • installaties voor het behandelen van biosyngas (waaronder het verwijderen van koolmonoxide en waterstof) om het geschikt te maken voor verdere behandeling in installaties voor het opwerken tot biomethaan dat kan worden ingevoed in het openbare gasnetwerk (groen gas) of voor de productie van voertuigbrandstof, industriële brandstof of vloeibaar biomethaan;
  • methanisatie van biosyngas;
  • de opslag van biomassa en biosyngas;
  • de opslag van as die overblijft na de vergassing en van het residu van de rookgasreiniging.

Overige toepassingsgebieden worden later dit jaar opgenomen in een andere norm.

Belanghebbenden kunnen de norm inzien en tot uiterlijk 1 augustus 2022 online commentaar aanleveren via normontwerpen.nen.nl.

Kijk voor meer informatie op de website van NEN.

Beeld: FOTOGRIN/Shutterstock