Lees verder
De branchevereniging Holland Bioplastics meldt een nieuw dieptepunt in de campagne tegen bioplastics van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Deze organisatie promoot recycling van fossiele kunststoffen door biobased plastics te bekritiseren in het AH-blad Allerhande.
Redactie

KIDV-voorzitter Chris Bruijnes laat zich in dit blad laatdunkend uit over de rol van bioplastics in een circulaire economie. Daarbij moet met name PLA het ontgelden; dat zou slecht recycleerbaar zijn. Erwin Vink, voorzitter van Holland Bioplastics noemt het een schaamteloze actie over de rug van de consument: “PLA is uitstekend te recyclen en composteert zelfs beter dan menig GFT-afval.” Dat blijkt onder meer uit recente praktijkproeven van Wageningen University & Research. Bovendien zijn er nauwelijks verpakkingsproducten van PLA te vinden op de Nederlandse markt (aandeel <0.5%).

In de Allerhande zegt Bruijnes dat in Nederland maar liefst zo’n 52% van alle plastics mechanisch worden gerecycled. In de praktijk is 25% dichter bij de waarheid, stelt Vink. Dit recyclaat is niet geschikt voor voedingsverpakkingen, dus minder circulair. Door de lage aardolieprijs is het momenteel ook duurder dan virgin materiaal.

Holland Bioplastics wijst op een recent verschenen studie van PEW Trust en SystemIQ: Breaking the Plastic Wave. Daarin staat dat er tegen 2040 vier keer meer plastics in de oceaan zullen belanden. Meer recyclen is niet de oplossing; volgens de onderzoekers is het vervangen van plastics door andere materialen en de inzet van composteerbare plastics de beste manier om deze schrikbarende groei te voorkomen.

Beeld: Rich Carey/Shutterstock