Lees verder
Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) legt het verwijt van Holland Bioplastic naast zich neer, dat het KIDV zou meewerken aan negatieve beeldvorming over het bio-afbreekbare plastic PLA en bioplastics in het algemeen. Daarover berichtten diverse media, waaronder Agro&Chemie, vorige week.
Redactie / Den Haag

“Het is bekend dat PLA momenteel een storende werking heeft bij de recycling van PET en dat de composteerbedrijven ook geen PLA-verpakkingen in het GFT-afval willen zien. In het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) wordt aangegeven dat dit plastic niet bij het GFT mag. Ook de Wel-Niet-lijst voor GFT-afval geeft dit aan en Milieu Centraal verwijst dit materiaal eveneens naar het restafval”, stelt KIDV-directeur Chris Bruijnes in een reactie op het bericht van Holland Bioplastics.

PLA is sorteerbaar, recyclebaar en composteerbaar, maar het stelt wel andere eisen aan de processen die momenteel specifiek zijn ingericht voor de recycling van fossiele plastics en de compostering van GFT. “De huidige situatie is sturend voor het gewenste afvalgedrag van de consument”, aldus Bruijnes. “Dit geldt ook voor het genoemde percentage van 52% gerecycled plastic, waar Holland Bioplastics vraagtekens bij plaatst. Volgens de formele definitie is dit het percentage dat momenteel door het Afvalfonds Verpakkingen wordt gerapporteerd. Als gevolg van een nieuwe meetmethode wordt dit straks anders, maar wij kunnen tot dat moment naar geen andere cijfers verwijzen.”

Recent verscheen de KIDV-publicatie The State of Sustainable Packaging, waarin het KIDV juist pleit voor verdere ontwikkelingen op het vlak van zogenaamde biosphere compatible materialen. Bruijnes: “Ik adviseer Holland Bioplastics dat document goed te lezen. Dan weten zij hoe we er echt in staan.”

Beeld: Allerhande