Lees verder
In 2050 moet het Nederlands waterbeheer volledig circulair zijn. Om dat te kunnen bereiken, hebben Waterschap Scheldestromen, de Hoogheemraadschappen van Rijnland en Delfland en het Wetterskip Fryslan de Circulaire Innovatiechallenge opgezet.
Redactie / Amersfoort

Doel is te komen tot innovatieve circulaire oplossingen voor het oeverbeheer. Denk aan circulaire en/of biobased producten die oeverafkalving tegengaan en goed zijn voor het ecosysteem van de watergang, zoals een duurzamere variant van de enkamat of verticale oeverbeschoeiing. Ook de toepassing van biomassa uit oevers in hoogwaardige nieuwe biobaseed producten is een mogelijkheid. Denk aan maaisel, waterplanten, oude beschoeiing of ander reststromen als grondstof vormen voor nieuwe producten.

Business case

Ondernemers die zich willen inschrijven voor de Challenge, moeten in staat zijn om op termijn (of nu al) een aantoonbaar rendabele en innovatieve business case te kunnen presenteren voor een product dat bijdraagt aan de ecologische- en eventueel belevingswaarde van oevers. Het product moet aantoonbaar optimaal waarde behouden voor mens en milieu. Grondstoffen zijn biobased, gerecycled, of anderszins circulair. In de productie en logistiek wordt rekening gehouden met CO2-uitstoot, natuurbehoud en inclusiviteit van arbeid. Ideaal is het als dit nu al is te onderbouwen met een LCA.

Het gaat specifiek om producten die worden geproduceerd voor en gebruikt door de waterschappen, maar liefst ook breder zijn aan te bieden op de markt. Voorwaarde voor deelname is dat er op 27 november 2018 een prototype is te presenteren tijdens de Markt- en Innovatiedag Waterschappen.

Hoofdprijs

De hoofdprijs van de Challenge bestaat uit maximaal € 40.000 investeringsgeld. De deelnemende waterschappen treden daarbij op als launching customer en zorgen voor de beschikbaarheid van grondstoffen (biomassa) voor de productie. Adviesbureau Kirkman Company begeleidt de winnaars bij het ontwikkelen van ideeën naar een rendabele businessmodellen.

Aanmelden kan tot 10 augustus 2018. Voor vragen of meer informatie: mail naar f.doedijns@kirkmancompany.com.