Lees verder
De kringloopnota 'Op weg met nieuw perspectief' die Carola Schouten, de Nederlandse minister van Landbouw, vorige week presenteerde, is vaag en inconsistent. Dat meldt het Financieele Dagblad (FD).
Redactie / Den Haag

De krant identificeerde de vijf grootste onduidelijkheden:

 1. Eerlijke prijs
  Nederlandse boeren moeten in de toekomst ‘een eerlijke prijs’ krijgen voor hun producten, zegt Schouten. Onduidelijk blijft of een hogere winkelprijs voor voedsel een beter inkomen betekent voor de boer of vooral een dikkere marge voor de winkelier.
 2. Wereldmarkt
  Open grenzen maken kunstmatig opgehoogde verkoopprijzen voor Nederlands voedsel onhoudbaar. Als Nederlandse boeren een hogere prijs voor hun tarwe, aardappelen of melk krijgen en daardoor duurder zijn dan buitenlandse collega’s, kopen de supermarkten gewoon meer in het buitenland in.
 3. Mondiale kringlopen
  Boeren mogen zelf kiezen op welke schaal ze hun kringlopen inrichten. Als die schaalgrootte de hele wereld omvat, verandert er in de praktijk niks. Dan kunnen Nederlandse varkensboeren veevoer uit Zuid-Amerika importeren en Nederlands varkensvlees naar China exporteren. Net zoals ze nu al doen.
 4. Geen bovengrens
  Schouten legt geen bovengrens op voor het maximale aantal stuks vee dat past binnen een kringlooplandbouw. Zij spreekt in vage termen over een ‘fundamentele herbezinning’ van het mestbeleid, die de transitie naar kringlooplandbouw niet in de weg mag staan.
 5. Zoektocht
  Schouten noemt haar nota een ‘realisatieplan, dat geen blauwdruk is, maar richting geeft aan een collectieve zoektocht’. Concreter wordt het niet.

Lees het volledige artikel met reacties van betrokkenen in het FD.