Lees verder
Sinds kort is een commercial te zien op de Nederlandse televisie van de nieuwste boerenorganisatie: Caring Farmers. Deze commercial laat een ander geluid horen dan de bekende spotjes van Farmers Defence Force, Agractie en LTO die de afgelopen weken op tv voorbijkwamen.
Redactie / Den Haag

Caring Farmers streven naar natuurinclusieve kringlooplandbouw, gericht op biodiversiteit, respect voor dieren en korte ketens. Dat betekent enerzijds een volkomen ander voedselsysteem dan het huidige, maar anderzijds een oplossing voor de stikstofcrisis, minder klimaatverandering en meer biodiversiteit. Het betekent ook minder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen.

Inmiddels hebben zich 130 Nederlandse boeren aangesloten. Zij worden gesteund door enkele honderden consumenten, wetenschappers, NGO’s, ketenpartners en dierenartsen die elk op hun eigen manier een bijdrage leveren. Van consumenten, de grootste groep, wordt verwacht dat zij vaker kiezen voor plantaardig en voor lokale Nederlandse seizoenproducten.

Beeld: Caring Farmers/Youtube