Lees verder
Pootgoed is een wereldmarkt, maar dat hoeft niet te botsen met de kringloopgedachte. Dat zei Martin van Ittersum, hoogleraar plantaardige productiesystemen van Wageningen University & Research tijdens een webinar van The Potato Valley op 19 november, over de toekomst van de Nederlande pootaardappelteelt, kringlooplandbouw en economie.
Redactie / Drachten

“Het is een gespecialiseerd product, dat niet overal geteeld kan worden. Het gaat niet om de productie van het gemiddelde voedselproduct in hoge volumes, maar om uitgangsmateriaal voor een efficiënte teelt hier en elders. Wij hebben het klimaat en de kennis om dat te kunnen.”

Econoom Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam, deed daar nog een schepje bovenop. Volgens hem vallen de gebruikelijke ‘lobby-argumenten’ dat de sector een groot economisch belang heeft en veel mensen werk verschaft in het niet bij het feit dat de Nederlandse pootgoedsector een bijdrage levert aan het oplossen van het wereldvoedselprobleem, dankzij de unieke combinatie van klimaat en kennis. “Dat is ijzersterk.”

Het webinar is nog terug te kijken via de website van The Potato Valley.

Beeld: nednapa/Shutterstock