Lees verder
Hoe kunnen we op een efficiënte manier bioplastic maken uit suiker, zodat de prijs vergelijkbaar wordt met die van plastic uit aardolie? Dat onderzoeken de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en verschillende bedrijven en kennisinstellingen uit Noord-Nederland de komende drie jaar.
Redactie / Groningen

Aan het onderzoek werken de RUG, Hanzehogeschool, Wageningen Universiteit en Research en verschillende noordelijke bedrijven zoals Cosun, Teijin, Senbis Polymer Innovations, Bioclear Earth en Sanovations mee. ASQA Subsidies bracht de partijen bij elkaar en schreef een succesvolle subsidieaanvraag. De provincie Groningen, provincie Drenthe en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) kenden gezamenlijk een subsidie toe van bijna 1,2 miljoen euro. Daarvan is ruim 900.000 euro Europese subsidie (EFRO).

Anaerobe fermentatie

Microbiologie en groene chemie zijn belangrijke onderdelen van het onderzoek. De onderzoekers ontwikkelen een nieuwe methode voor de verwerking van suiker uit suikerbieten tot bouwstenen voor groene chemie. Ze voeren de suiker aan bacteriën die de bouwstenen in anaerobe vergistingsprocessen produceren zonder dat daar zuurstof bij nodig is. Deze anaerobe fermentatie is eenvoudiger en goedkoper dan een traditionele fermentatie met zuurstof.

Onderzoeksleiders zijn de professoren Gert-Jan Euverink (hoogleraar biotechnologie aan de RUG) en Johan Sanders (directeur Sanovations BV uit Groningen). “Ons doel is dat noordelijke bedrijven in de toekomst op commerciële schaal een biobased kunststof als halffabrikaat kunnen produceren. Dit bioplastic kan op allerlei manieren gebruikt worden, onder meer in de verpakkingsindustrie. Zo creëren we een netwerk in de groene chemie, dat begint bij de teelt van suikerbieten en eindigt in hoogwaardige kunststoftoepassingen. Bij voorbeeld de productie van kunstofgarens bij bedrijven als Senbis Polymer Innovations en Teijin.”

Kansen voor noordelijke economie

Voor industriële bedrijven heeft het project meerwaarde als blijkt dat de overstap op biokunststof voor de productie van garens economisch interessant is. Voor Cosun en alle aangesloten akkerbouwers kan het onderzoek leiden tot een nieuwe en hoogwaardige toepassing van suikerbieten. Nog interessanter is dit onderzoeksproject voor de noordelijke economie als blijkt dat het huidige milieuvervuilende polyethyleen vervangen kan worden door bioplastic.

Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol van de provincie Groningen ondersteunt het project van harte: “Chemische producten moeten groener worden en met minder CO2-uitstoot gemaakt worden. Dit onderzoek kan daarin een belangrijke rol spelen. Hopelijk leiden de inspanningen tot baanbrekende innovaties waarvan ook andere bedrijven – nationaal en internationaal – kunnen profiteren.”

Gedeputeerde Henk Brink van Drenthe vult aan: ”Het project draagt bij aan het verduurzamen van onze industrie en kan de overgang naar een circulaire economie versnellen. Bovendien levert het bij succes nieuwe werkgelegenheid op in Noord-Nederland.”

Lees binnenkort meer over het project ‘Anaerobe fermentatie voor kosteneffectieve productie van biopolymeren in Noord-Nederland’ in het decembernummer van Agro&Chemie.

Beeld: Fotogrin/Shutterstock