Lees verder
De wereldwijde markt voor biobased platformchemicaliën groeit de komende jaren fors, met gemiddeld bijna 13% per jaar. Deze markt vertegenwoordigde in 2017 een totale waarde van zo'n € 4,5 miljard (>$ 5 mld) en zal in 2023 zijn verdubbeld tot circa € 9 miljard (>$ 10 mld).
Redactie / Mumbai

Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerde studie van Aarkstore Market Research. Daarin wordt gekeken naar diverse feedstocks (zoals suiker, syngas, biogas, olie, algen), toepassingen (zoals polymeren, brandstoffen, oplosmiddelen, farmaceutische producten, parfums) en economisch belangrijke wereldregio’s (Noord-Amerika, Europa, Azië-Pacific, Latijns-Amerika, Midden-Oosten en Afrika).

De onderzoekers verwachten dat de markt voor biobased chemicaliën flink zal worden opgestuwd, de komende jaren. Dat komt door strengere regelgeving voor het gebruik van op aardolie gebaseerde chemicaliën en door groeiende zorgen over de duurzaamheid van de traditionele chemische industrie. Verder is de verwachting dat de vraag naar biobased chemicaliën vanuit opkomende economieën gaat stijgen, bijvoorbeeld in Rusland, Italië, Spanje en Latijns-Amerikaanse landen. Aan de andere kant wordt de groei afgeremd door nog relatief hoge productiekosten en een dreigend tekort aan grondstoffen.

Feedstocks en applicaties

In de grondstoffenmarkt voor de groene chemie domineerde het suikersegment de markt in 2017 met een waarde van bijna € 2 miljard. Naar verwachting wordt aan het eind van 2023 de € 4 miljard overschreden. Dat betekent een cumulatieve jaarlijkse groeiratio van 13,55%. Het is vooral een gevolg van de stijgende vraag naar suikers van de Europese en Aziatische chemische industrie. Ook in het syngas-segment wordt een hoge jaarlijkse groei verwacht: gemiddeld 12,79%.

Kijkend naar de toepassingen, vertegenwoordigt het polymeersegment het grootste marktaandeel, met een hoge groeiratio van 13,74%. Biopolymeren worden toegepast in uiteenlopende eindgebruikersmarkten, zoals bouw en constructie, auto- en consumentengoederen.

Regionale analyse

Gemakkelijke beschikbaarheid van feedstocks, de marktacceptatie van biobased producten, overheidssteun, bewustwording op het gebied van groene chemicaliën en verduurzamingsprogramma’s voor het bedrijfsleven zijn de belangrijkste aanjagers van groei in regionale markten.

Door de hoge productie en consumptie van goederen in Azië, groeit de markt voor biobased platformchemicaliën het snelst in deze regio. De grootste markt hier is China, met een gemeten waarde van € 468 miljoen in 2017 en een verwachte waarde van € 1,3 miljard in 2023; een jaarlijkse groeiratio van 15,76%.

De Europese markt vertegenwoordigde het op een na grootste aandeel dankzij de overheidssteun voor biobased chemicaliën, technologische ontwikkelingen en de toenemende ontwikkeling van waardeketens met biogebaseerde grondstoffen. Duitsland liep in 2017 voorop en wacht een gezonde jaarlijkse groeiratio van 12,98%.

Ook de Noord-Amerikaanse markt vertegenwoordigt een aanzienlijk marktaandeel en zal naar verwachting gemiddeld 11,75% per jaar groeien als gevolg van de verschuiving van consumenten naar biobased producten, goedkope en gemakkelijke beschikbaarheid van grondstof en overheidsbeleid.

De Latijns-Amerikaanse markt vertegenwoordigt een gematigd marktaandeel en zal naar verwachting de volgende jaren stabiel groeien als gevolg van de grote productie in Brazilië. Het Midden-Oosten en Afrika zullen volgens de marktstudie een hoge jaarlijkse groeiratio van 13,18% bereiken.

Hoofdrolspelers

In het onderzoeksrapport worden 14 prominente spelers geïdentificeerd die aan kop lopen in de wereldwijde markt voor biobased platformchemicaliën, waarvan 7 zijn gevestigd in Europa (inclusief het Verenigd Koninkrijk) en maar liefst 4 in Nederland:

  • Brazilië: Braskem;
  • China: Qingdao Kehai Biochemistry, Zhejiang Guoguang Biochemistry;
  • Duitsland: BASF;
  • Groot-Brittannië: Itaconix;
  • Japan: Mitsubishi Chemical Corporation;
  • Nederland: GFBiochemicals, Reverdia, LyondellBasell, DSM;
  • VS: BioAmber, GC Innovation, Cargill;
  • Zwitserland: AVA Biochem.