Lees verder
Duurzame stroom wordt de norm: minimaal driekwart van de elektriciteit in Nederland is duurzaam in 2030. We hebben dan tenminste zeven keer zoveel zon- en windenergie als nu, tegen 40% lagere kosten. Ruim een kwart van de huizen is dan duurzaam verwarmd, zonder aardgas.
Redactie / Utrecht

De kosten daarvoor zijn in 2030 een kwart tot de helft lager en zijn ook tot die tijd betaalbaar met een combinatie van belastingverschuiving, gebouwgebonden financiering en subsidie. Dat zijn de belangrijkste positieve punten van de hoofdlijnen van het klimaatakkoord volgens de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).

Het klimaatakkoord is voor de NVDE een belangrijke tussenstap op weg naar een volledig duurzame energievoorziening. ‘Het is nog te vroeg voor champagne, maar zeker nog geen tijd voor azijn’, zegt NVDE-directeur Olof van der Gaag. ‘De NVDE heeft er zin in om ook in het najaar bij te dragen aan een mooi akkoord dat zorgt voor een definitieve omslag naar een CO2-vrije samenleving. De resultaten bij elektriciteit en gebouwde omgeving bieden hoop dat dat gaat lukken.’

Maatregelen

De groei en kostprijsverlaging van duurzame elektriciteit komen er niet vanzelf. Afgesproken is dat de succesformule van wind op zee wordt voortgezet en zoveel mogelijk wordt toegepast op land, met betrokkenheid van omwonenden. In het najaar moet dit, samen met andere randvoorwaarden, verder worden uitgewerkt. Dat geldt ook voor het terugdringen van aardgas en het verder verduurzamen van woningen. De belasting op aardgas moet daartoe omhoog en die op elektriciteit omlaag.

In het najaar onderzoekt ook de Mobiliteitstafel mogelijkheden voor CO2-besparing. Elektrische auto’s kunnen zorgen voor een besparing van 3 tot 5 Megaton, wanneer die financieel concurrerend worden gemaakt en de benodigde (slimme) laadinfrastructuur er is. Een prima route om invulling te geven aan het regeerakkoord is om in 2030 alleen nog maar emissievrije personenauto’s te verkopen.

De Industrietafel ziet net als de NVDE forse kansen voor elektrificatie. In combinatie met energiebesparing en fors verlaagde inzet op CO2-opslag (CCS) is dit pakket nu meer in balans. Ook de glastuinbouw heeft goede ambities om klimaatneutraal worden met duurzame elektriciteit en geothermie.