Lees verder
Het project Pilots4U is onlangs gelanceerd in Gent, tijdens een bijeenkomst van de acht projectpartners. Het is een Europees project dat wordt ondersteund door het Bio Based Industries Joint Undertaking (BBI-JU), onder de vlag van het Europese Horizon 2020 onderzoek- en innovatieprogramma. Doel van het project is om pilot en demonstratie infrastructuren door Europa in kaart te brengen.
Redactie / Brussel

Hierdoor moet het voor bedrijven en onderzoeksinstituten die in de bio-economie actief zijn, makkelijker worden om toegang te krijgen tot testfaciliteiten en om hun ideeën van ontwikkeling naar de markt te brengen. Lieve Hoflack: ‘Pilots4U richt zich erop om MKB’ers, start-ups, maar ook grote bedrijven en onderzoeksinstituten, te helpen bij het makkelijk vinden van een toegankelijke proeflocatie, die hun innovatie naar een industriële schaal kan brengen. Proeflocaties spelen een belangrijke rol in het naar de markt brengen van innovaties. Daarnaast zorgen de toegankelijke testfaciliteiten ervoor dat deze stap minder risicovol wordt, voornamelijk voor het MKB en start-ups. We verwachten dat dit project ervoor zal zorgen dat MKB’ers het aandurven om zelf hun product in de markt te zetten en zo lokaal ook meer banen genereren.’

De Europese bio-economie groeit snel. De kennis over het omzetten van biologische bronnen in producten met een toegevoegde waarde, zoals biochemische stoffen, bioplastics, voeding, medicijnen en bio-energie, wint terrein. De Europese Commissie ziet ook dat de ontwikkeling van deze bio-economie van groot belang is voor een duurzame economie, waarin efficiënt met grondstoffen wordt omgegaan. Daarnaast is het een mogelijk antwoord op de groeiende wereldbevolking, het opraken van natuurlijke bronnen en klimaatverandering.

Een van de grootste barrières in de ontwikkeling van de sector is dat veel bedrijven en R&D organisaties zich niet bewust zijn, of aannemen, dat zij geen toegang hebben tot  state-of-the-art industriële pilot en demonstratie plants. Dat moet door dit project veranderen.