Lees verder
Afvalverwerker Omrin breidt de afvalscheidingsinstallatie voor huishoudelijk restafval in Heerenveen uit met de bouw van een zogeheten Dano-trommel. Daarmee zijn luiers en ander organisch restmateriaal uit het restafval te halen. Ze worden geschikt gemaakt om te worden omgezet in biogas. Het totale scheidingspercentage (van afvalscheiding thuis en via de nascheiding) loopt zo op tot meer dan 80%, uniek in Nederland.
Redactie / Heerenveen

De Dano-trommel is een bestaande techniek, maar is in dit geval speciaal aangepast voor de winning van zoveel mogelijk biomassa uit het huishoudelijk restafval. In deze toepassing is sprake van een uniek en vernieuwend concept. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) heeft voor deze innovatie in het kader van de Topsector Energie een subsidie verleend van maximaal 4,8 miljoen euro. De hele investering bedraagt circa 11 miljoen euro. De trommel wordt gebouwd door Machinefabriek Emmen.

Naar verwachting kan de installatie in december in gebruik worden genomen. Begin 2021 wordt de trommel getest en geoptimaliseerd. Ook zal dan vervolgonderzoek worden gedaan naar alternatieve toepassingen van de gewonnen biomassa, die voor een groot deel uit cellulose bestaat. Ook zal worden onderzocht of uit het residu uit de trommel nog meer grondstoffen machinaal kunnen worden gesorteerd voor recycling.

Beeld: Omrin