Lees verder
Groene Chemie, Nieuwe Economie presenteert op maandag 21 november samen met andere partners het nieuwe Groeifonds-voorstel Biobased Chemicals (BBC) online. Dit voorstel is bedoeld om een boost te geven aan een nieuwe, op biogrondstoffen gebaseerde bedrijfstak in Nederland.
Redactie / Den Haag

Het is de opvolger van het eerder afgewezen voorstel over Agri-Based Chemicals (ABC). Daarbij stonden landbouwgewassen als grondstoffen voor chemicaliën centraal. Nu ligt het accent op het ontsluiten van diverse met name koolhydraatrijke grondstofstromen voor op biopolymeren gebaseerde producten en applicaties. Daarbij gaat het om de gehele waardeketen, van bioraffinage, bio-intermediates, biopolymeren, producten en applicaties tot het hergebruik van materialen. Diverse circulaire waardeketens worden gestimuleerd als pijlers voor een nieuwe bedrijfstak in Nederland. Het programma moet Nederland tot één van de koplopers op het gebied van biobased, circulaire chemicaliën en materialen maken.

Op dit moment wordt het programma vorm gegeven door het Platform Groene Chemie, Nieuwe Economie, TKI Agri&Food, Corbion, Cosun, Avantium, WUR, TNO, Universiteit Maastricht, Invest-NL en Circular BioBased Delta. Het ministerie van EZK zal het voorstel, in nauw overleg met de ministeries LNV en I&W, indienen bij de Groeifondscommissie. Het programma wordt mede gesteund door diverse organisaties, waaronder de topsector Chemie en de VNCI.

Op 21 november worden de contouren van het programma gepresenteerd tijdens een online webinar Voor ondernemers en kennisinstellingen zijn er verscheidene kansen en mogelijkheden om aan te haken en samen vorm te geven aan de beoogde nieuwe circulaire bedrijfstak.

Aanmelden voor het webinar is niet noodzakelijk. Het is openbaar toegankelijk via Teams, op 21 november van 10.30 – 12.00 uur. Gebruik daarvoor de onderstaande link.

Beeld: Marchu Studio/Shutterstock