Lees verder
Onze westerse economie is te dominant en draait eenzijdig om groei en winst. Daardoor putten we de aarde uit en stoten we te veel CO2 uit. Het leidt tot klimaatverandering en dat kost mensenlevens.
Redactie / Groningen

Egbert Dommerholt windt er geen doekjes om in zijn inaugurele rede. Deze week werd hij officieel benoemd tot lector Biobased Business Valorization aan de Hanzehogeschool Groningen. Daar was hij al actief in de International Business School en is als lector ook aangesloten bij het Kenniscentrum Biobased Economy.

Volgens Dommerholt heeft de economie een te grote invloed op de samenleving. Dat moet veranderen. We moeten naar een economie die niet is gebaseerd op hebzucht, maar op behoeften: een ‘degrowth economy’, ofwel een krimpende economie, waarin de kwaliteit van leven bepalend is, in plaats van de kwantiteit van de consumptie. De circulaire economie is slechts een tussenstap in die richting.

Nieuwe modellen, nieuwe activiteiten

“Winst is niet langer het enige doel. Genoeg is genoeg. We gaan nieuwe modellen bouwen en nieuwe activiteiten ondernemen”, aldus Dommerholt. Hij denkt daarbij aan een ‘multi-value creation model’ waarin het gaat om de ontwikkeling van nieuwe materialen, nieuwe diensten en nieuwe strategieën op een speelse en creatieve manier. Rondom bedrijven worden multidisciplinaire onderzoeksteams gevormd, studenten worden uitgedaagd via challenges en iedereen die een bijdrage wil leveren, krijgt daar ook de kans toe. “Zo kan de Hanzehogeschool uitgroeien tot een sociaal-ecologisch en technologisch laboratorium, een living lab waar voortdurend mensen in- en uitvliegen die helpen om de transitie te versnellen. Zo’n trans-disciplinaire broedplaats vormt een experiment in zichzelf en kan ook anderen inspireren.”

Zie ook:

Ter ere van zijn inauguratie schreef Egbert Dommerholt het (Engelstalige) boekje Towards the Circular Economy and Beyond. Het is te downloaden via de website van de Hanzehogeschool.