Lees verder
Chemisch recyclen maakt het mogelijk om plastic afval en biomassa om te zetten in nieuwe basischemicaliën en grondstoffen van 'virgin' kwaliteit. Daarmee draagt chemisch recyclen bij aan een klimaatneutrale chemische industrie. Dat wordt uitgelegd in de pas verschenen brochure 'Chemische recycling in circulair perspectief.'
Redactie / Bergen op Zoom

Deze biedt inzichten en beschrijft de stand van zaken en best practices van chemische recycling in Nederland. Chemische recycling wordt vanuit economisch, milieu-, innovatie- en financieringsperspectief benaderd en in de context geplaats van een volledig circulaire economie strategie. Meerdere Nederlandse cases, toolboxen en aanpakken illustreren hoe chemische recycling in de praktijk kan worden gebracht.

Het doel is om internationale samenwerking en partnerschappen te bevorderen tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Ook bevat de brochure een routeplan, een actieagenda en een aantal toekomstvisies op de markt.

Deze publicatie is het resultaat van samenwerking tussen Holland Circular Hotspot, het Netwerk Chemische Recycling (voortgekomen uit Circular Biobased Delta), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Chemport Europe, Chemelot Circular Hub, ChemistryNL, TNO en Infinity Recycling.

Zie de website van Holland Circular Hotspot voor meer informatie en de brochure (pdf).

Beeld: Unsplash