Lees verder
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is gestart met een onderzoek naar de belangstelling voor carbon credits: verhandelbare rechten voor de uitstoot van CO₂. Ze zijn in trek bij bedrijven die hiermee hun broeikasgas-uitstoot compenseren in plaats van verlagen, om toch hun klimaatdoelstellingen te kunnen halen.
Redactie / Den Haag

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) uitte eerder dit jaar dan ook flinke kritiek op dit systeem. Voor boeren zijn de carbon credits echter aantrekkelijk omdat ze extra inkomen genereren. Zij kunnen credits ontvangen voor de teelt van landbouwgewassen die als grondstof dienen voor biobased bouwmaterialen, waarin koolstof langdurig wordt opgeslagen.

Het Ministerie van LNV wil nu weten in hoeverre het Nederlandse bedrijfsleven bereid is om met deze carbon credits hun klimaatbeleid op te poetsen. Daarvoor is een enquête opgezet, aangevuld met een kwalitatief onderzoek. Het werd onlangs aangekondigd als onderdeel van de Nationale Aanpak Biobased Bouwen, om de teelt van vezelgewassen te stimuleren en tegelijkertijd de inkomsten van boeren te verbeteren. Doel is dat de teelt van vezelgewassen voor bouwmaterialen groeit van circa 2.000 naar 50.000 hectare en de verwerkingscapaciteit naar minimaal 400.000 ton vezels per jaar.

De enquête is in te vullen tot 15 december.

Beeld: pada smith stockphoto/Shutterstock