Lees verder
De gemeente Moerdijk, Havenbedrijf Moerdijk en boerenorganisatie ZLTO gaan samenwerken aan 'carbon farming' tussen lokale boeren en bedrijven. Zij tekenden op 6 april een intentieverklaring hierover.
Redactie / Moerdijk

Carbon farming betekent dat de boeren CO2 uit de atmosfeer halen via bijvoorbeeld de teelt van gewassen en die langdurig in de bodem opslaan. Zij krijgen hiervoor zogeheten carbon credits. Bedrijven in de Moerdijkse haven kunnen deze credits aankopen.

Het levert de boer én de maatschappij dubbel voordeel op. De bodem houdt hierdoor beter water vast, is beter bestand is tegen weersextremen, en het bodemleven en de biodiversiteit worden gestimuleerd. Tegelijkertijd is dit een oplossing voor bedrijven die bij willen dragen aan hun klimaatdoelstellingen door lokaal de omgeving te verduurzamen. Voor de financiering heeft de gemeente Moerdijk een revolverend fonds opgericht waaruit de boeren worden betaald. De opbrengsten door de verkoop van carbon credits vloeien weer in het fonds terug, zodat er opnieuw geld beschikbaar komt.

Al in 2022 is er in Moerdijk een carbon farming project gestart tussen een akkerbouwer en een producent van kattenbakvulling op het terrein van het havenbedrijf Dankzij de overeenkomst die nu is gesloten, kunnen nog eens 12 boeren en een aantal industriebedrijven met dit concept aan de slag. Naar schatting levert het 600 ton CO2-ruimte per jaar op. Om het project te laten slagen, worden extra bedrijven gezocht om mee te doen aan dit samenwerkingsproject.

Beeld: Port of Moerdijk