Lees verder
De duurzame energie-coöperaties Zeeuwind en Deltawind en boerenorganisatie ZLTO starten in Zeeland een project voor lokale koolstofbinding rondom het Windpark Krammer bij Bruinisse.
Redactie / Bruinisse

Een deel van de opbrengst van het windpark (het grootste burgerinitiatief van Nederland) wordt geïnvesteerd om meer CO2 uit de atmosfeer te halen en in de vorm van koolstof langdurig vast te leggen in landbouwbodems. Het initiatief wordt ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), via het Interreg North Sea Region project Carbon Farming.

Bevorderen bodemleven

Gedurende de pilot voert een groep van 15 boeren, met in totaal 600-700 hectare landbouwgrond, minimaal twee extra ondergrondse maatregelen en één bovengrondse maatregel uit om het bodemleven te bevorderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het plaatsen van diepwortelende plantensoorten aan de akkerranden, de toepassing van niet-kerende grondbewerking, het gebruiken van vanggewassen en het niet scheuren van grasland.

De boeren worden hierbij op weg geholpen door experts binnen het Carbon Farming-project en ontvangen de komende vijf jaar een financiële vergoeding. Het doel is dat iedere deelnemer elk jaar 30 tot 40 ton CO2 bindt. Zo kan de totale vastgelegde CO2 in dit project in vijf jaar tijd oplopen naar 2.750 ton. Dat staat gelijk aan ruim 2.000 retourvluchten tussen Amsterdam en New York. Om de resultaten te kunnen beoordelen, vindt zowel een nulmeting als een eindmeting plaats.

Lokale CO2-kringloop

Steeds meer bedrijven zien de noodzaak tot een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Als overgangsmaatregel is de compensatie van onvermijdbare CO2-uitstoot aantrekkelijk. Die compensatie wordt vaak gezocht in technische oplossingen ver van huis, zoals CO2-opslag in lege gasvelden op zee of de aanplant van bomen in Zuid-Amerika. “De hele wereld is op zoek naar nieuwe manieren om koolstof te binden, maar vergeet daarbij de kracht van lokale landbouwbodems”, zegt ZLTO-bestuurder Hendrik Hoeksema. “Vanuit ZLTO verbinden we bedrijven en boeren, om lokaal koolstof vast te leggen, met zichtbaar resultaat voor de directe omgeving.”

Beeld: Windpark Krammer