Lees verder
“Tegen 2030 willen we 1 miljard ton CO2 minder hebben uitgestoten. Die moet dus zijn verwijderd uit de atmosfeer en zijn opgeslagen in bodems en bomen.” Zo verwoordde Barbara Baarsma de ambitie van de recent opgerichte Rabo Carbon Bank, waarvan zij CEO is.
Redactie / Arnhem

Baarsma sprak op 8 oktober tijdens het circulaire ‘congrestival’ The Future of Us over manieren die de bank wil gebruiken om de uitstoot en opname van koolstof op aarde weer in balans te brengen. “We stoten met elkaar ruim 51 miljard ton CO2-equivalenten per jaar uit. Veertig procent daarvan wordt terug opgenomen in de aarde; zestig procent blijft achter in de atmosfeer. We moeten die CO2 versneld uit de atmosfeer halen, door hem op te slaan in bodems en bossen.”

Om dat mogelijk te maken, is verduurzaming van de landbouw noodzakelijk. Volgens Baarsma heeft de bank daar “een speciale verantwoordelijkheid” in, doordat zij in voorgaande jaren boeren heeft gestimuleerd tot steeds verdergaande intensivering en schaalvergroting, wat heeft geleid tot grote emissies en een verarmde bodem. “We willen boeren stimuleren om meer regeneratief te gaan werken, dus met oog voor het gezond houden van de bodem. Een gezonde bodem slaat meer CO2 op.”

Credits

Hoeveel extra koolstof hierdoor wordt opgeslagen, kan worden gemeten en uiteindelijk gecertificeerd. Zo’n gecertificeerde hoeveelheid koolstof is vervolgens te verhandelen. Bijvoorbeeld door credits te verkopen aan bedrijven uit de voedselindustrie die openlijk hebben beloofd in 2030 CO2-neutraal te zijn, maar dat niet halen. “Het geeft de boer weer extra opbrengst om de transitie naar duurzame landbouw te kunnen betalen.”

Consumenten wil de Rabobank tegelijkertijd inzicht geven in de duurzaamheid van hun keuzes, bijvoorbeeld door hun aankoopgedrag in de supermarkt te monitoren en de consequenties zichtbaar te maken in de Rabobank bankieren app. Het is denkbaar dat consumenten die minder duurzaam leven, daar op den duur ook voor moeten gaan betalen.

Verdienmodel

De Rabo Carbon Bank denkt te gaan verdienen aan deze handel in CO2-credits en wil daarvoor een tarievensysteem optuigen. “We leveren hiermee een bijdrage aan het oplossen van twee wereldproblemen, maar het is ook financieel een mooie toevoeging aan het verdienmodel van de bank, dat onder druk staat door de lage rente”, aldus Baarsma.

Ondernemer en duurzaamheidsgoeroe Ruud Koornstra reageerde kritisch op de uitingen van Baarsma. “De Rabobank heeft jarenlang een verkeerde soort landbouw gefinancierd. Nu moet het roer om. Tot zo ver vind ik het prima, maar je moet niet de consumenten daarvoor laten opdraaien. Dit is een vorm van duurzaamheid die niets te maken heeft met integraal mensen meenemen naar een andere wereld.”

Beeld: The Future of Us