Lees verder
“De tijd van vrijblijvendheid is definitief voorbij. We gaan ondernemers en bedrijven helpen om te verduurzamen, maar zullen dat ook afdwingen. Dat vereist een overheid die duidelijk richting geeft en normen stelt. We gaan actief ingrijpen op de markt om klimaatverandering tegen te gaan en verduurzaming te versnellen.”
Redactie / Amsterdam

Dat zei minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) zondag (18 september) tijdens de 33e Abel Herzberglezing in Amsterdam. Hij wil duurzame alternatieven tot norm maken. “Heel simpel: vervuilende zaken worden stap voor stap verboden, schone opties verplicht. We zetten een eerlijke prijs op de uitstoot van broeikasgassen, zodat de rekening bij de vervuiler komt te liggen. Zo verhogen we de CO2- en vliegbelasting.”

De komende jaren wordt er ook fors geïnvesteerd in de productie, import en het transport van groene waterstof. Jetten wil dat niet aan de vrije markt overlaten. Bedrijven die een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de Nederlandse economie krijgen voorrang. Voor consumenten geldt dat de BTW en belastingen op energie zullen worden verlaagd, en dat energiebedrijven zullen worden verplicht om consumenten ook langetermijncontracten aan te bieden.

Trendbreuk

Volgens Jetten zijn deze maatregelen nodig omdat het geloof in de marktwerking en de eigen verantwoordelijkheid is doorgeschoten. Miljardenbedrijven krijgen steeds meer macht en de de vrije markt wordt steeds minder vrij. De winst van de één gaat ten koste van het welzijn van de ander, met ongelijkheid tot gevolg. En eindeloze productie en consumptie gaan ten koste van de aarde. “Met deze trend wil ik breken”, aldus Jetten.

Hij denkt dat het mogelijk is om in de maatschappij meer draagvlak te vinden voor het klimaatbeleid, door dit democratischer in te richten. Dat kan bijvoorbeeld met meer inspraak, eventueel via een burgerforum, en door burgers te laten meedelen in de winsten die energiebedrijven maken met bijvoorbeeld windparken. “Alleen als we mensen inspireren om mee te beslissen en de politiek een zaak maken van de mensen zelf, kunnen we verwachten dat zij elkaar enthousiast maken voor de noodzakelijke oplossingen.”

De volledige lezing van Rob Jetten is terug te kijken op het YouTube-kanaal van de Rode Hoed.

Beeld: De Rode Hoed/YouTube