Lees verder
Om het rijden op waterstof in Drenthe te stimuleren willen Gedeputeerde Staten een subsidie beschikbaar stellen voor de realisatie van waterstofvulpunten. Het gaat om een bedrag van € 250.000 waarmee vijf vulpunten kunnen worden geplaatst in Peize, Assen, Beilen, Hoogeveen en Nieuw- Amsterdam.
Redactie / Assen

De verwachting is dat realisatie van de vulpunten start in augustus 2020 en dat de eerste waterstofauto’s er begin 2021 gebruik van kunnen maken. Hiermee ontstaat een dekkend netwerk in de provincie.

“Een mooie ontwikkeling, die aansluit op het in gebruik nemen van vier waterstofauto’s door de provincie voor dienstreizen van medewerkers”, zegt gedeputeerde Tjisse Stelpstra. “Als provincie gaan we er zeker gebruik van maken. En ik zou het heel mooi vinden als velen dit voorbeeld volgen om zo de ontwikkelingen op het gebied van waterstof ook te ondersteunen en stimuleren.”

De subsidie wordt definitief beschikbaar gesteld als Provinciale Staten instemmen met het voorstel.