Lees verder
Een meerderheid van de Tweede Kamer wil geen nieuwe subsidieaanvragen voor biomassacentrales meer honoreren. Het gaat daarbij specifieke om subsidies voor de verbranding van hout in centrales die alleen stroom opwekken. Sommige centrales wekken ook warmte op voor bijvoorbeeld huishoudens.
Redactie / Den Haag

Eerder keerden zich coalitiepartijen D66 en ChristenUnie al tegen het verstrekken van nieuwe subsidies. Zij draaiden aanvankelijk bij toen minister Eric Wiebes (EZ) duidelijk maakte dat de klimaatdoelen in dat geval voorlopig onhaalbaar zouden zijn. Nu hebben echter ook VVD en CDA zich tegen biomassa gekeerd.

IJskast

Naar aanleiding van de discussie maakte energiebedrijf Vattenfall bekend dat het vanwege de onzekere situatie haar plannen voor de bouw van de grootste biomassacentrale van Nederland voorlopig in de ijskast zet. Die zou in Diemen komen. Vattenfall wil dat de Nederlandse overheid eerst met een duidelijk duurzaamheidskader voor biomassa komt voor het de knoop doorhakt.

Minister Wiebes zei aan zo’n kader te werken en herhaalde dat biomassa op korte termijn nodig blijft als tussenoplossing in de overgang naar schonere energiebronnen. Ook volgens het VN-klimaatpanel IPCC blijft biomassa daarbij onmisbaar. De rol van biomassa in de energietransitie staat in andere landen dan ook minder ter discussie. In Nederland gaan steeds meer geluiden op voor een terugkeer naar het gebruik van (fossiel) aardgas als overgangsbrandstof.

Beeld: gualtiero boffi/Shutterstock