Lees verder
Het Klimaatakkoord gaat uit van een verdriedubbeling van het gebruik van biomassa. Het Planbureau voor de Leefomgeving en de vereniging Natuur & Milieu maken zich zorgen over de haalbaarheid. Volgens hoogleraar André Faaij is er geen andere oplossing. Dat zegt hij op de website van de NOS.
Redactie / Groningen

Marjolein Demmers, directeur van Natuur&Milieu, waarschuwde al in maart tijdens het Circulair Congres bij RWE in Geertruidenberg dat er mogelijk te weinig biomassa is om alle duurzame plannen te realiseren.

Het PBL heeft nu berekend dat in Nederland in 2050 zo’n 290 PJ aan energie uit biomassa beschikbaar zal zijn, uitgaande van een conservatief scenario. Daarvan zal bijna eenderde worden geïmporteerd. Dat kan meer of minder zijn, afhankelijk van de vraag naar biomassa in andere landen. Het bureau vraagt zich wel af of al die biomassa duurzaam kan worden geproduceerd, zonder negatieve impact op klimaat, biodiversiteit en de voedselvoorziening.

Nieuwe methoden

André Faaij, hoogleraar duurzame energiesystemen aan de Rijksuniversiteit Groningen, denkt dat nieuwe methoden de hoeveelheid biomassa op een duurzame manier kunnen vergroten. Door slimmer landgebruik kan de voedselproductie hetzelfde blijven en zal er toch meer biomassa worden geproduceerd: ‘Er is veel biomassa waar we nog geen gebruik van maken. We kunnen gft-afval beter inzamelen en bijvoorbeeld onbenut bermgras gaan gebruiken.’ Ook braakliggende landbouwgrond kan gebruikt worden voor het telen van gras, dat als biomassa meervoudig kan worden gebruikt: voor de inhoudsstoffen en voor energie.

Koren op de molen van Grassa. De startup die is gevestigd op de Brightlands campus Greenport Venlo, profileerde zich deze week in dagblad De Limburger als ‘de Tesla van de landbouw’. Grassa haalt via bioraffinage hoogwaardige inhoudsstoffen uit gras, maar ook gft-afval en reststromen.

Bijstook cruciaal

Eerder wees Faaij erop dat Nederland niet kan zonder de bijstook van biomassa in kolencentrales. Dat is cruciaal om de duurzame energie- en klimaatdoelstellingen te halen, maar ook voor het opbouwen van een stabiele markt voor de biobased economie.

Het kabinet komt eind deze maand met een uitspraak over het Klimaatakkoord.