Lees verder
De Nederlandse wetgeving op het gebied van pyrolyse, depolymerisatie en chemische recycling loopt achter bij die in de rest van Europa. Dat stelt Laurens Trebes, directeur van Teknow Systems. Daardoor gaan investeringen in deze innovatie technologie vooral naar het buitenland.
Redactie / Moerdijk

De pyrolyse-fabriek die Teknow Systems runt in de Pyrolyseproeftuin Zuid-Nederland, wordt wettelijk ingeschaald als afvalverbrandingsinstallatie, aldus Trebes. Daardoor moet de installatie aan allerlei irrelevante eisen voldoen die alleen maar geld kosten, zoals verplichte dioxine- en furanenmetingen.

Opmerkelijk is, dat er wel al Europese regelgeving is op het gebied van het chemisch recyclen van plastics. België, Duitsland, Denemarken, Engeland, Frankrijk, Spanje en zelfs Griekenland hebben die omarmd. Nederland niet.

Het gevolg is dat investeringen ‘weglekken’ naar het buitenland. Zo gaat Teknow Systems dit jaar met een Belgische partner een nieuwe vestiging bouwen in Gent: een installatie die 40.000 kg afvalplastics per dag gaat verwerken (10-12 kton per jaar). Hoewel Moerdijk vanwege de logistiek, de chemische industrie in de nabijheid en de faciliteiten van de Pyrolyseproeftuin ook een ideale plek zou zijn voor zo’n commerciële fabriek, is dit in Nederland niet realiseerbaar.

Lees het volledige artikel in Agro&Chemie.