Lees verder
Het Europese programma Interreg V Vlaanderen-Nederland blijft grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei subsidiëren in de grensregio tussen Nederland en Vlaanderen, ook na 2020. In 2021 gaat een nieuwe subsidieperiode in, die loopt tot 2028.
Redactie / Oud-Turnhout

Interreg V Vlaanderen-Nederland is een programma van de Europese Unie, gericht op de samenwerking aan de Vlaams-Nederlandse grens. Voor 2014-2020 voorzag de Europese Commissie ruim € 152 miljoen voor het programma, vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dankzij cofinanciering van de beide regeringen, de betrokken Vlaamse en Nederlandse provinciebesturen, en een eigen bijdrage van projectpartners leidt dit programma tot een impuls van ruim € 300 miljoen, vooral gericht op (groene) innovatie en dus duurzame groei.

Event

Om informatie uit te wisselen met alle betrokken partijen, organiseert de programma-organisatie op 19 september het event Funding: The Future in Oud-Turnhout (B). Bij die gelegenheid wordt ook een overzicht gegeven van diverse innovaties en investeringen die nu al zijn gerealiseerd door samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, het onderwijs en overheden, met steun van Interreg.

Meer informatie is te vinden in de agenda. Inschrijven voor Funding: The Future is pas mogelijk vanaf media juni.