Lees verder
Indaver is in de haven van Antwerpen gestart met de bouw van een nieuwe installatie voor het recycleren van end-of-life kunststoffen tot waardevolle basischemicaliën voor de industrie. Deze Plastics2Chemicals installatie zal jaarlijks zo’n 65.000 ton end-of-life plastics recycleren en wordt zo de eerste en grootste vol-industriële plant in Europa.
Redactie / Antwerpen

In haar nieuwe P2C installatie gaat Indaver plasticstromen verwerken die niet in aanmerking komen voor andere vormen van hoogwaardige (mechanische) recycling. Het betreft voornamelijk polystyreen of polyolefines uit huishoudelijk of industrieel afval. De materialen voor de nieuwe installatie zullen zowel uit België als het buitenland worden aangetrokken.

Het recyclingproces bestaat uit een thermochemisch proces waarbij langere koolstofketens in het plastic verkleind worden of gedepolymeriseerd. De materialen die zo vrijkomen, zijn basisgrondstoffen met evenwaardige specificaties als de materialen die gewonnen worden uit fossiele stromen. De kwaliteitsvereisten voldoen zelfs voor de voedingsindustrie.

Van pilot naar wereldschaal

Sinds 2017 heeft Indaver het chemisch recyclingproces uitgebreid getest in een pilot-opstelling in samenwerking met verschillende Vlaamse universiteiten. Daarbij is bewezen dat het proces werkt met reële afvalstromen. De kwaliteit van de gerecycleerde producten is meermaals gevalideerd door P2C’s afnemers, waaronder de (petro)chemische industrie.

De nieuwe installatie komt op Indavers site in Antwerpen (rechteroever) en zal de eerste jaren tot 26.000 ton kunststofafval recyclen, waaronder in afzonderlijke campagnes zowel polystyreen als polyolefines. In een tweede fase, vanaf 2027, zal de installatie worden omgebouwd tot een dedicated polystyreen plant en uitgebreid worden met een extra lijn om tot 65.000 ton plastics per jaar te verwerken. Met deze industriële opschaling zet Indaver in Vlaanderen de grootste recyclingplant voor depolymerisatie van polystyreen in Europa neer. De installatie zal in staat zijn om de helft van de Europese huishoudelijke afvalverpakkingen uit polystereen hoogwaardig te recycleren.

CO2-reductie

De recyclage van polystyreen en polyolefines tot chemische bouwstenen draagt bij aan de transitie naar een circulaire economie en een significante verlaging van de CO2-uitstoot. In de beginfase zal de installatie jaarlijks zo’n 90.000 ton CO2 besparen, in de tweede fase bespaart deze 227.500 ton CO2 per jaar.

Zie de website van Indaver voor meer informatie.

Beeld: Schaalmodel van de nieuwe installatie/Indaver