Lees verder
Gasunie Deutschland is samen met elektriciteitsnetwerkbedrijf TenneT en gastransporteur Thyssengas gestart met de planning voor de bouw van een 100 MW power-to-gas-installatie in Nedersaksen. Het wordt de grootste power-to-gas-installatie in Duitsland.
Redactie / Groningen

Met power-to-gas wordt (duurzame) stroom via elektrolyse omgezet in waterstof. Op deze manier zijn tijdelijke energie-overschotten van windmolens op te slaan en krijgt TenneT de beschikking over een belangrijk middel om de flexibiliteit in zijn stroomtransport-systeem te vergroten.

De pilotinstallatie wordt gesitueerd worden in de buurt van een transformatorstation van TenneT in het noorden van Duitsland, waar stroom van windmolens op zee samenkomt en verder wordt verdeeld. Het doel van de drie partners is om vanaf 2022 stapsgewijs groene stroom om te zetten in het groene gas en zodoende ervaring op te doen met power-to-gas op industriële schaal.

Waterstof in Nederland

Ook in Nederland is Gasunie met tal van waterstofinitiatieven bezig. Onder de naam North Sea Wind Power Hub kijkt Gasunie samen met TenneT, het Deense Energinet.dk en de Rotterdamse Haven naar grootschalige omzetting van windenergie. Hierbij wordt gedacht aan eilanden in de Noordzee (‘power link islands’) waar groene stroom van de uitgestrekte windparken op zee samenkomt en niet alleen via kabels naar land wordt gebracht, maar op termijn ook in de vorm van waterstofgas.

Gasunie heeft in het kader van het Klimaatakkoord plannen ingebracht om een landelijk basistransportnet voor waterstof te creëren, grotendeels gebaseerd op hergebruik van het bestaande gastransportnetwerk. Daarmee kunnen de grote industriële centra in Nederland met elkaar worden verbonden. De industrie zal voor de verduurzaming van hogetemperatuur-processen in de toekomst veel meer groene waterstof nodig hebben dan nu.

In Zeeuws-Vlaanderen is Gasunie Waterstof Services al gestart met een waterstofleiding, gebruikmakend van een bestaande aardgasleiding. In Noord-Nederland is dochter Energystock volop aan de slag met HyStock, waar zonne-energie wordt omgezet in ‘groene’ (duurzame ) waterstof die als duurzame brandstof voor bijvoorbeeld auto’s kan dienen. Ook zijn er vergevorderde plannen voor een power-to-gasinstallatie (‘electrolyser’) in Noord-Nederland.