Lees verder
De Overijsselse afvalverwerker Twence bouwt in Hengelo een nieuwe grootschalige installatie voor de afvang van 100.000 ton CO2 per jaar.
Redactie / Hengelo

Twence wekt voornamelijk energie op uit niet-herbruikbaar restafval en bedrijfsafval en is de grootste producent van duurzame energie in Overijssel, maar ook een van de grootste CO2-uitstoters: ongeveer 250.000 ton per jaar. Daarvan wordt een deel afgevangen en hergebruikt.

Al in 2014 werd op het Twence-terrein in Hengelo de eerste installatie ter wereld geïntroduceerd die CO2 afvangt uit de rookgasreiniging en omzet naar natriumbicarbonaat (bakpoeder). Dit natriumbicarbonaat gebruikt Twence om de rookgassen in de meest moderne afvalenergiecentrale te reinigen. In 2020 zette Twence werd een nieuwe kleinschalige CO2-afvanginstallatie gebouwd, die CO2 vloeibaar maakt voor toepassing voor plantengroei in de glastuinbouw.

Biobrandstof

“Nu zijn we toe aan de volgende stap: de bouw van de grootschalige installatie die 100.000 ton CO2 per jaar kan afvangen”, zegt Marc Kapteijn, algemeen directeur bij Twence. “Dit geeft ons ook de mogelijkheid om vloeibare CO2 op termijn niet alleen aan de glastuinbouw te leveren, maar tevens toe te passen in andere sectoren, zoals in de levensmiddelenindustrie, voor mineralisatie van bouwmaterialen, binnen de chemie of als biobrandstof. Met de installatie draagt Twence bij aan een CO2-neutrale omgeving.”

In het eerste kwartaal van 2022 gaat de eerste schop in de grond. De installatie gaat naar verwachting in het laatste kwartaal van 2023 in bedrijf. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verstrekt een subsidie van € 14,3 miljoen voor het initiatief, dat bijdraagt aan de nationale doelstelling om de CO2-uitstoot snel te verminderen en een voorbeeld is voor de rest van het land.

Meer informatie is te vinden op de website van Twence.

Beeld: hans engbers/Shutterstock