Lees verder
Het nieuwe consortium Integrale Energietransitie Bestaande Bouw (IEBB) gaat de verduurzaming van bestaande woningen vereenvoudigen en betaalbaarder maken. Hieraan werken meer dan 125 partijen samen onder penvoering van TNO.
Redactie / Den Haag

Het IEBB is een initiatief van het Bouw en Techniek Innovatie Centrum (BTIC). De deelnemende partijen zijn afkomstig vanuit kennisinstellingen, de bouw, de techniek- en ontwerpsector, overheden, woningeigenaren en bewoners. Samen gaan zij de komende jaren betaalbare en gebruikersvriendelijke renovatieconcepten ontwikkelen. Die moeten het mogelijk maken om 200.000 gerenoveerde woningen per jaar te verduurzamen.

Innovatieve oplossingen

Op dit moment is verduurzaming van bestaande woningen duur en arbeidsintensief. Ook wordt vaak niet aan de verwachtingen en behoeften van de bewoners voldaan Het consortium gaat daarom innovatieve oplossingen bedenken voor warmteconversie en -opslag, digitalisering, industrialisatieconcepten, ketenintegratie en samenwerkingsvormen.

Het IEBB consortium staat open voor deelname van andere partijen die een bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling om de vereiste renovatiesnelheid te behalen.

De programmaomvang bedraagt € 21,4 miljoen, waarvan € 13,8 miljoen afkomstig is uit de Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s) van de Topsectoren.