Lees verder
Milieumaatregelen tegen de uitstoot door bedrijven van luchtverontreinigende stoffen zijn goedkoper dan tot nu toe gedacht. Dat meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
Redactie / Den Haag

Volgens de inspectie werden de kosten van deze maatregelen de afgelopen jaren verkeerd berekend. De overheid hanteerde verouderde gegevens, zoals de hoge rentestand uit 1995. De huidige lage rente maakt dezelfde maatregelen stukken goedkoper en daardoor eerder kosteneffectief. Dat maakt het voor de overheid makkelijker om milieumaatregelen af te dwingen, bijvoorbeeld om de emissies van fijnstof, stikstof en zwaveldioxide terug te dringen. Zo kan het nemen van maatregelen als voorwaarde worden gesteld voor het verstrekken van een milieuvergunning.

De ILT stelt voor om de kostenberekening van milieumaatregelen vanaf nu regelmatig te gaan actualiseren op basis van de reële rente. Om in de toekomst juiste berekeningen te maken, pleit de inspectie ook om rekening te houden met de jaarlijkse inflatie.