Lees verder
De provincie Drenthe stelt € 666.158 beschikbaar voor de oprichting van proeftuin MCE Emmen. Brussel doet daar bijna € 2.900.000,- bij vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
Redactie / Emmen

In deze proeftuin wordt biomassa uit agrarische reststromen bewerkt tot halffabricaten voor de meest uiteenlopende toepassingen. De gezamenlijke investering maakt het verder brengen van innovatieve mogelijkheden tussen agro en chemie mogelijk. MCE, de provincie Drenthe en Brussel dragen zo bij aan een verdere vergroening van de Drentse bedrijvigheid.