Lees verder
Financiën vormen vaak een knelpunt voor start-ups die willen doorgroeien. Investeerders zijn hierbij onmisbaar. Maar waar kun je terecht? Twee duurzame fondsen presenteerden zich tijdens de ledenbijeenkomst (BUM meeting) van het Platform Bio-economie in juni 2021.
Redactie / Bergen op Zoom

Om van de labfase te kunnen doorgroeien naar een pilotplant, demonstratiefabriek en uiteindelijk de echte commerciële operatie, is samenwerking noodzakelijk: met kennispartners en bedrijven in de keten, specialisten op het gebied van bijvoorbeeld vergunningen en subsidies, maar ook met investeerders.

Opschaling van technologie die zich alleen nog maar heeft bewezen op labschaal is namelijk kostbaar en risicovol. Niet in de laatste plaats doordat het marktrijp maken van innovaties vaak méér tijd en inspanning kost dan aanvankelijk voorzien. Daardoor zijn traditionele financiers, zoals banken, terughoudend en zijn er investeerders nodig die weten wat de circulaire bio-economie inhoudt. Twee namen duiken daarbij steeds weer op: het European Circular Bio-economy Fund (ECBF) en SHIFT Invest.

Lees het volledige artikel op Agro&Chemie.

Beeld: Miha Creative/Shutterstock