Lees verder
Terwijl medische biotech 'hot' is, laten private en publieke investeerders de agro-, food- en industriële biotech vaak links liggen. Dat blijkt uit een onderzoek van HollandBIO.
Redactie / Den Haag

Een van de in het onderzoek geconstateerde knelpunten is een gebrek aan kennis, zowel bij publieke als private investeerders. Biotechbedrijven moeten grootschalig zijn om rendabel te kunnen opereren. Dat vergt forse investeringen, maar investeerders zijn daar terughoudend mee omdat ze de risico’s niet goed kunnen inschatten. Ook zijn Nederlandse investeerders in vergelijking met hun Amerikaanse collega’s risicomijdend en kennen zij bedrijven een lagere waardering toe. Het gevolg daarvan is dat veel Nederlandse biotechbedrijven in buitenlandse handen vallen of zich elders vestigen.

Het financieringsecosysteem van agro-, food en industriële biotechbedrijven is onderzocht door Max van den Berg, als onderdeel van zijn afstudeerstage Science and Business Management aan de Universiteit Utrecht. Van den Berg bracht in kaart waar ruimte is voor HollandBIO om knelpunten weg te nemen. Per 1 februari is hij bij HollandBIO in dienst getreden als projectmanager.

HollandBIO gaat de inzichten gebruiken om het financieringsecosysteem voor biotechbedrijven verder te verbeteren. Kijk voor meer informatie op de website van HollandBIO.

Beeld: DRN Studio/Shutterstock