Lees verder
Veel van de huidige succesvolle projecten in de biobased economie zijn ooit begonnen door studenten. Denk aan DAB, Chaincraft of Vertoro. Om van de labfase te kunnen doorgroeien naar een pilotplant, demonstratiefabriek en uiteindelijk de echte commerciële operatie, is samenwerking noodzakelijk: met kennispartners en bedrijven in de keten, specialisten op het gebied van bijvoorbeeld vergunningen en subsidies, maar ook met investeerders. Het was een van de onderwerpen tijdens de ledenbijeenkomst (BUM meeting) van het Platform Bio-economie in juni.
Pierre Gielen

Financiën vormen vaak een knelpunt voor start-ups die willen doorgroeien. De technologie mag dan bewezen zijn op labschaal, de opschaling is kostbaar en risicovol. Niet in de laatste plaats doordat het marktrijp maken van innovaties vaak méér tijd en inspanning kost dan aanvankelijk voorzien. Daardoor zijn traditionele financiers, zoals banken, terughoudend en zijn er investeerders nodig die weten wat de circulaire bio-economie inhoudt. Twee namen duiken daarbij steeds weer op: het European Circular Bio-economy Fund (ECBF) en SHIFT Invest. Zij presenteerden zich dan ook tijdens de meeting in juni.

ECBF

Dat start-ups in de scale-ups fase vaak de mist ingaan door een gebrek aan financiering, was precies de reden waarom de Europese Commissie heeft besloten dat het ECBF er moest komen, verduidelijkte Peter Nieuwenhuijzen, een van de partners in dit eerste Europese durfkapitaalfonds exclusief voor de circulaire bioeconomie. Achter het fonds staan zowel private investeerders als de Europese Investerings Bank. ECBF wordt dan ook gezien als een belangrijk financieel instrument dat bijdraagt aan de Europese Green Deal om Europa klimaatneutraal te maken in 2050. Bijzonder is ook dat ondernemers méér kunnen verwachten dan alleen een zak met geld. Het fonds stelt zich namelijk op als actieve investeerder; de partners hebben allen een jarenlange ervaring in de circulaire bioeconomie. Zo was Nieuwenhuijzen zelf CTO en Directeur Duurzaamheid van AkzoNobel Specialty Chemicals (Nouryon). Hij is daardoor in staat om bedrijven te doorgronden en als sparringpartner naast de ondernemers te staan.

SHIFT Invest

SHIFT Invest bestaat al wat langer: tien jaar om precies te zijn. “Wij doen aan impact investment. Onze doelstelling is klimaatverandering, het verlies van biodiversiteit en uitputting van de grondstoffen van de aarde tegen te gaan, zegt Bram Ledeboer, partner in dit fonds. Impact investing behelst meer dan investeren in de bioeconomie, maar het is wel een sector die een groeiende belangstelling geniet.

Zo investeerde het fonds al in tientallen Nederandse start-ups en scale-ups in de circulaire bio-economie met groene investeringen die opschaling en commercialisering mogelijk maken. Daaronder bekende namen als Foamplant, Chaincraft, Meatless en Protix. SHIFT Invest ondersteunt bedrijven in de portfolio ook via interactie met het management, strategische ondersteuning en het delen van technische inzichten en kennis van de markt. Ook verstrekt het fonds (pre-)seedkapitaal in converteerbare leningen aan veelbelovende start-ups, via het Thematic Technology Transfer (TTT) Fonds, waarbij wordt samengewerkt met de vier Nederlandse technische universiteiten (4TU) en TNO.

Chain of Custody

Financiering is van levensbelang voor bedrijven in de bioeconomie. Een belangrijke voorwaarde om financiering te kunnen krijgen is dat een bedrijf ook duidelijkheid kan bieden over de beschikbaarheid van duurzame feedstocks, benadrukt John Bouterse, bestuurslid van PBE tijdens de ledenbijeenkomst: “Zeker nu er een heel nieuwe markt voor biogrondstoffen in opkomst is, namelijk als grondstof voor groene chemie. Als er in de toekomst vraagtekens worden gesteld over de herkomst van biogrondstoffen, beland je in een gelijksoortige maatschappelijke discussie zoals die over houtige biomassa voor energie wordt gevoerd. Een betrouwbaar (gecertificeerd) ketenbeheer is belangrijk voor de leveringszekerheid. Daarover organiseert het PBE op 29 juni samen met het Rotterdam Bio Commodities Netwerk (RBCN) het webinar ‘Chain of Custody Biogrondstoffen’ en op 1 juli een International webinar met een soortgelijk thema ‘How to build strategic partnerships to further grow the global biobased economy’. Deelname aan beide webinars is kosteloos. Kijk voor meer informatie in de agenda.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met het Platform Bio-economie.

Beeld: Miha Creative/Shutterstock