Lees verder
De Provincie Gelderland richt een Perspectieffonds op voor investeringen in onder meer de energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en de stikstofproblematiek.
Redactie / Arnhem

In het fonds komt € 200 miljoen beschikbaar voor bedrijven, beleggers en andere overheden om grote maatschappelijke projecten van de grond te krijgen die de markt niet alleen kan realiseren. Daarbij gaat het vooral om de 7 thema’s van de Gelderse omgevingsvisie: energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat en woon- en leefklimaat. Voor moeilijke en belangrijke projecten waar veel onzekerheid over is stelt de provincie aanvullend € 10 miljoen subsidie beschikbaar.

De verwachting is dat het Perspectieffonds een vliegwielwerking zal hebben die zal leiden tot zo’n € 400 miljoen tot € 1 miljard aan extra investeringen in Gelderland. Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL beheert het fonds, beoordeelt projecten onafhankelijk van de politiek en maakt langjarige afspraken.

Het Gelders Perspectieffonds kan waarschijnlijk dit jaar de eerste investeringen doen. Verschillende programma’s kunnen op korte termijn al in aanmerking komen voor financiering, zoals de aanleg van Clean Energy Hubs, duurzame tankstations en parkeerplaatsen voor het vrachtverkeer.

Beeld:metamorworks/Shutterstock