Lees verder
Om ontwikkelingslanden te ondersteunen in de strijd tegen klimaatverandering, heeft de Vlaamse Regering het G-STIC Klimaatactieprogramma gelanceerd, een oproep tot het indienen van voorstellen op het gebied van internationale klimaatfinanciering.
Redactie / Brussel

Dit programma voorziet in subsidies ter hoogte van € 4.849.361 voor projecten die klimaatoplossingen in ontwikkelingslanden implementeren en opschalen. Het doel is deze landen in staat te stellen een koolstofarm ontwikkelingstraject te volgen en hun gemeenschappen weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Om ontwikkelingslanden te helpen hun klimaatdoelstellingen te bereiken, draagt het G-STIC Klimaatactieprogramma bij tot de doelstellingen van de internationale klimaatfinanciering. Het programma versterkt de uitvoering van klimaatbeleid, -strategieën, -regelgeving, -actieplannen en -acties van ontwikkelingslanden voor zowel aanpassing als mitigatie om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te helpen bereiken.

Projecten moeten gericht zijn op het ondersteunen van acties in ontwikkelingslanden die streven naar het ontwikkelen of uitvoeren van maatregelen om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering (adaptatie) en/of klimaatverandering te beperken door de oorzaken aan te pakken (mitigatie), in lijn met de OESO DAC Rio Markers for Climate Handbook.

Projecten gericht op het ondersteunen van acties in ontwikkelingslanden kunnen worden ingediend tot uiterlijk 30 september 2021.

Beeld: Sangoiri/Shutterstock