Lees verder
Het Europese subsidieprogramma LIFE gaat naar verwachting in juni open voor subsidieaanvragen. Het gaat om de allereerste call van het nieuwe LIFE programma, dat loopt tot 2027.
Redactie / Brussel

LIFE is het belangrijkste Europese subsidieprogramma op het gebied van milieu en klimaat. Het eerste LIFE-programma liep van 2014-2020. Dit jaar start een nieuw meerjarenprogramma voor de periode 2021-2027, met een subsidiebudget van in totaal € 5,45 miljard. Dat wordt verdeeld over verschillende subsidierondes (‘calls’) en vier deelprogramma’s:

  • Natuur en biodiversiteit
  • Circulaire economie en kwaliteit van leven
  • Klimaatadaptatie en -mitigatie
  • Schone energietransitie (‘clean energy transition’ of CET).

Het LIFE-programma staat in principe open voor bedrijven, kennisinstellingen, overheidsorganisaties en NGO’s die werken aan grote innovaties op het gebied van milieu en klimaat, op Europese schaal. Doorgaans gaat het om meerjarige projecten waarbij meerdere partners zijn betrokken.

Meer informatie is te vinden op de websites van PNO Consultants en RVO Nederland. Op 29 juni organiseert RVO bovendien een online bijeenkomst over het nieuwe LIFE-programma. Details zijn bij het ter perse gaan nog niet bekend.

Beeld: Lukasz Stefanski/Shutterstock