Lees verder
Het Europese LIFE-programma voor het tijdvak 2021-2027 is dit jaar flink herzien, meldt adviesbureau PNO Consultants. Inhoudelijk kent het programma enkele verbredingen, wat nieuwe mogelijkheden en kansen biedt voor de chemie.
Redactie / Den Haag

LIFE is een ‘oud’ subsidieprogramma dat begin jaren 90 is ingevoerd door de Europese Commissie, LIFE subsidies worden verstrekt aan belangrijke innovaties op het gebied van milieu en klimaat. Bij milieu gaat het om alles dat onder de leefomgeving valt, zoals lucht, water, natuur, biodiversiteit en circulaire economie. Bij klimaat gaat het om onderwerpen als de energietransitie, het aanpassen aan klimaatveranderingen en het terugdringen van broeikasgas-emissies. Voor chemische innovatie bood LIFE altijd al mogelijkheden. Zo werd het recente project PSLOOP voor de coöperatie PolyStyreneLoop in Terneuzen via LIFE gesubsideerd. Deze mogelijkheden zijn nu verbreed Denk aan:

  • inzameling en recycling van batterijen en kunststoffen;
  • terugwinning van essentiële grondstoffen uit afvalstromen;
  • preventie en reductie van de impact van chemicaliën;
  • het ontwikkelen van groene technologieën, geavanceerde materialen en industriële productie met verminderde uitstoot en milieu-impact;
  • ontwikkelen van alternatieven voor gefluoreerde gassen of het terugwinnen en recyclen van gefluoreerde gassen.

Kijk voor meer informatie op de website van PNO Consultants en/of RVO Nederland.

Beeld: Mihai Simonia/Shutterstock