Lees verder
Voor het eerst zijn er Europese duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa. Zij bieden de lidstaten echter veel vrijheid om aanvullende nationale regels op te stellen. Dit brengt het risico mee dat ieder land in de EU straks een eigen systeem hanteert voor het vaststellen van de duurzaamheid van biomassa.
Redactie / Brussel

Dat stelt de European Biomass Association (AEBIOM) in een reactie op de EU-onderhandelingen over het hernieuwbare energie-directief RED II. Daarbij zijn voor het eerst duurzaamheidscriteria vastgesteld voor vaste biomassa, die moeten zorgen voor een ‘level playing field’. Op zich is AEBIOM daar verheugd over. De Europese criteria zullen er aan bijdragen dat biomassa duurzaam wordt geproduceerd, ongeacht de geografische oorsprong ervan, zonder onnodige administratieve lasten te veroorzaken voor kleine installaties en landen die al een eigen systeem voor bosbeheer hebben.

Het EU-directief erkent ook de rol van bijstook waarbij bio-energie een sleutelrol kan spelen in de energietransitie en tegelijkertijd ervoor kan zorgen dat biomassa het leven van oude koleninstallaties niet verlengt. Bio-energie moet in 2026 een besparing van 80% broeikasgasemissies realiseren ten opzichte van fossiele brandstoffen. Om een ​​uitgebreid overzicht te geven van alle nieuwe criteria, heeft AEBIOM een infographic uitgebracht.