Lees verder
Om de biobased economie écht een succes te maken, is meervoudige verwaarding van biomassa onmisbaar. De overheid moet daarvoor een stimuleringskader opzetten. Dat is de voornaamste conclusie van de Green Deal 197, 'Business met Biomassa en Biobased Gas'. Eind vorige week is het eindrapport overhandigd aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad en van het toekomstige Klimaatakkoord.
Redactie / Delft

De deelnemers aan deze Green Deal zijn AkzoNobel, Cosun, DSM, Stichting Energy Academy Europe, ECN, FrieslandCampina, Gasunie, Groen Gas Nederland en Havenbedrijf Rotterdam. Samen met CE Delft en de Nederlandse Rijksoverheid onderzochten zij de afgelopen twee jaar hoe in Nederland grootschalige business met biomassa van de grond is te tillen. Dat is nodig voor de vergroening van de grondstoffen- en energievoorziening.

Koplopers

De deelnemende bedrijven zijn wereldwijde koplopers op het gebied van de biobased economie. Ze investeren nu al flink in kennis- en technologieontwikkeling, pilot plants en commerciële productie en willen daar de komende tijd mee doorgaan. Vooral op het gebied van bioraffinage, vergassingstechniek en overmestverwaarding zien zij grote kansen, maar ook praktische belemmeringen.

De overheid zou dan ook beleidsinstrumenten moeten inrichten die de keuze voor ‘groen’ in de markt stimuleren, boven ‘fossiel’. Te denken valt aan het opzetten van een investeringsfonds voor risicodragend kapitaal, het stimuleren van de cascadering van biomassa, experimenteerruime voor grootschalige vergisters en het verwaarden van broeikasgas-emissiereducties.

Openheid

Deze instrumenten voor de transitie naar een biobased economie zouden voor 2020 tot stand moeten komen. Ook na die tijd willen de betrokken bedrijven voorop blijven lopen, bijvoorbeeld door te investeren in ‘first of a kind’-installaties en in verdere opschaling. Zij zijn bereid de nodige openheid te geven die nodig is voor het ontwikkelen van het transitieinstrumentarium. Ook denken en werken ze proactief mee om de gewenste circulaire, duurzame, biobased economie en de daarbij behorende marktregels vorm te geven.

Het volledige eindrapport van de Green Deal 197 is te downloaden op de website van CE Delft.