Lees verder
“We zien onze industrie in een cruciale rol om de Europese Green Deal te helpen realiseren", zegt François de Bie, voorzitter van European Bioplastics (EUBP) en senior directeur marketing bij Total Corbion PLA. "Deze routekaart markeert de manier van Europa om efficiënt met grondstoffen om te gaan en eenconcurrerende economie te worden met nul netto broeikasgasemissies tegen 2050.”
Redactie / Berlijn

Als een belangrijke motor voor innovatie kunnen bioplastics de hele industrie in staat te stellen zich aan te passen aan de doelstellingen van de deal. Het nieuwe actieplan voor de circulaire economie, dat in maart 2020 zal worden voltooid, omvat een sterke focus op de kunststofsector. Er wordt een beleid voor duurzame producten gepresenteerd, dat zich richt op het stimuleren van een circulair ontwerp voor alle producten. Reductie en hergebruik van materialen krijgen prioriteit boven recycling.

De Commissie is verder van plan eisen te ontwikkelen voor alle in de handel gebrachte verpakkingen, zodat zij tegen 2030 op een economisch haalbare manier herbruikbaar of recyclebaar zijn. Ook komt er een regelgevingskader voor biobased en biologisch afbreekbare kunststoffen en worden verdere maatregelen voorzien voor eenmalig gebruikte kunststoffen.

“Om circulariteit en een fossiel-koolstofarme productie mogelijk, zoals in de Green Deal geformuleerd, is het belangrijk om een ​sterke link te leggen tussen bio-economie en circulaire economie”, zegt François de Bie. “Biogebaseerde kunststoffen kunnen een sterke bijdrage leveren, omdat ze duurzaam geproduceerde biomassa als grondstof gebruiken. Ze helpen de afhankelijkheid van fossiele hulpbronnen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Mechanische en chemische recycling van die biobased plastics draagt ​​verder bij aan de verminderde ecologische voetafdruk van deze producten. Bovendien helpen biologisch afbreekbare en composteerbare kunststoffen om de circulariteit van organisch afval te vergroten en de voedselkringloop te sluiten, wat net zo belangrijk is als het sluiten van de materiaalkringloop.”