Lees verder
Terwijl de EU-Commissie zich opmaakt voor de presentatie van het "Fit for 55" CO2-reductieplan, heeft de European CEO Alliantie aanbevelingen geformuleerd om klimaatneutraal te worden.
Redactie / Parijs

Het koolstofvrij maken van mobiliteit, vervoer en gebouwen zal de grootste uitdagingen zijn volgens de CEO Alliantie. Zij zien elektrische mobiliteit als de meest efficiënte technologie in termen van energieverbruik en emissiereductie. Daarom werken de leden van de CEO Alliance aan sectoroverschrijdende projecten om de productie van batterijen op te voeren en in heel Europa een oplaadinfrastructuur te creëren.

Duurzaam bouwen en renoveren

Een andere cruciale sector is de bouw. Thierry Vanlancker, CEO van AkzoNobel: “Door te helpen duurzamere gebouwen te creëren, kunnen we een essentiële bijdrage leveren en de plaatsen waar we wonen en werken verbeteren. Het gaat echter niet alleen om decarbonisatie. Het gaat ook om gezondheid en welzijn.”

De Alliantie is voorstander van ambitieuze renovatiedoelstellingen (van ten minste 3% per jaar) om de transformatie van het gebouwenbestand te versnellen. Gebouwen moeten voldoen aan hogere normen inzake energie-efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen en duurzame materialen. De Alliantie pleit er ook voor verwarmingssystemen op fossiele brandstoffen snel te vervangen door de invoering van elektrische warmtepompen, stadsverwarming en digitale oplossingen. De CEO’s hebben zich ertoe verbonden deze aanbeveling ook toe te passen op de gebouwen van hun bedrijven.

Als centraal instrument stelden de leden van de Alliantie overigens een sterk koolstofprijssignaal voor. Koolstof moet in de hele economie een prijs hebben. De Alliantie pleitte ook voor een verdere verbetering van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (voor elektriciteit en zware industrie). Het Europees koolstofprijssysteem zou moeten bijdragen aan zowel emissiereductie als een sociaal evenwicht.

Topmanagers

In de CEO Alliance for Europe’s Recovery, Reform and Resilience werken verenigt 12 topmanagers uit de energie-, vervoers- en technologiesector samen: Björn Rosengren (ABB), Thierry Vanlancker (AkzoNobel), Francesco Starace (ENEL), Leonhard Birnbaum (E.ON), Börje Ekholm (Ericsson), Henrik Henriksson (H2GreenSteel), Ignacio Galán (Iberdrola), Frans van Houten (Philips), Christian Klein (SAP), Christian Levin (Scania), Jean-Pascale Tricoire (Schneider Electric) en Herbert Diess (Volkswagen).

Beeld: Lisa-S/Shutterstock