Lees verder
Al vijf jaar biedt de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom een totaaloplossing voor innovatieve biobased ondernemers die opereren op het snijvlak van agro en chemie. Om dit succes nog verder uit te bouwen, slaan bedrijven, lokale overheden en de provincie Noord-Brabant de handen ineen met nieuwe investeringen, nieuwe samenwerkingen en een nieuwe directeur.
Bergen op Zoom

De afgelopen vijf jaar hebben bedrijven als Nettenergy, MiIlvisionNNRGY Crops en het Shared Research Center Biorizon van VITOTNO en ECN op de Campus mooie resultaten geboekt. Voor dit soort biobased ondernemers en onderzoeksprogramma’s zijn vier zaken van belang: toegang tot grondstoffen, faciliteiten, markttoegang en financiering. Op basis van de opgedane ervaring in de afgelopen 5 jaar en gesprekken met ondernemers, overheid en onderwijs breidt de Campus haar aanbod uit:

1. Grondstoffen

Op het terrein van SABIC wordt bij wijze van test olifantsgras geteeld en in de directe omgeving van de Campus zoeken voedselverwerkende bedrijven een bestemming voor hun reststromen. Op de Campus wordt afval als grondstof benut.

2. Faciliteiten

Nieuw is dat er op de Campus, die gevestigd is op het terrein van SABIC, een demoruimte en een eigen toegang komen en op termijn aanvullende huisvesting en laboratoriumruimte. Door de geïntensiveerde samenwerking met de andere toplocaties uit de Biobased Delta kunnen ondernemers die zich op één van die locaties vestigen vanaf nu ook profiteren van de faciliteiten van de andere locaties. Zo biedt Nieuw Prinsenland in Dinteloord onderzoeks- en pilotfaciliteiten, een bedrijfsverzamellocatie voor demo’s, start-ups en kleinschalige productieactiviteiten en vestigingsmogelijkheden voor productiebedrijven. Op het Haven- en Industrieterrein Moerdijk wordt gewerkt aan houtraffinage en thermochemische conversie. Tot slot wordt de samenwerking met Chemelot (materiaalontwikkeling) geïntensiveerd. Dit complementeert de focus van de Campus: het verwaarden van suikers uit agrarische reststromen in groene bouwstenen voor hoogwaardige materialen, chemicaliën en coatings.

3. Markttoegang

De Campus gaat met de hulp van industriële partijen uit de regio ondernemers scouten en coachen op het gebied van marktgerichte biobased toepassingen en -technologie. Bedrijven kunnen daarnaast instappen in een toenemend aantal thematische clusters waaronder biobased aromaten, kleurstoffen, vezels, bioplastics, verpakkingen en bouwproducten. Hierin werken bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen samen volgens het principe van open innovatie.

4. Financiering

Ondernemers krijgen via de Campus toegang tot leningen en financieringsexperts, zoals BOM Capital, maar ook tot waardevolle kennis en expertise via onderzoeks- en onderwijsinstellingen.

Marc Jamin, Director Government Relations & Public Affairs bij SABIC: “Van biomassa via groene bouwstenen die kunnen voldoen aan een toenemende vraag van consumentenmerken, naar duurzame materialen en het aantrekken van innoverende MKB’ers; daar draait het om op de Green Chemistry Campus.”

 

Biobased ecosysteem van wereldklasse

De opschaling van de Campus past in een breed gedragen ambitie van lokale en regionale overheden om ondernemers een wereldwijd uniek biobased ecosysteem te bieden in de driehoek van Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland: de Biobased Delta. Zo investeert aandeelhouder Provincie Noord-Brabant ook de komende jaren in de Campus en in de hele Biobased Delta. Volgens gedeputeerde Bert Pauli ‘kan de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen niet alleen bijdragen aan een duurzamere samenleving, maar geeft zij ook een belangrijke impuls aan de kenniseconomie en werkgelegenheid in de regio.’

Behalve de provincie dragen gemeente Bergen op Zoom (via de NV Indumij) en NV REWIN West-Brabant (beide aandeelhouders) en de gemeenten Steenbergen en Moerdijk bij aan het biobased ecosysteem. De ambitie is dat er in 2020 in de regio 355 mensen in de biobased economy werken, verdeeld over jonge innovatieve bedrijven die de startersfase al voorbij zijn, bedrijven in de productontwikkelfase, kennisinstellingen en dienstverleners. Burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom, tevens coördinerend bestuurder namens de regio: ‘Opschaling van de Campus is een volgende belangrijke stap die bijdraagt aan kennisontwikkeling, bedrijvigheid en innovatief vermogen van de regio.’

Nieuwe directeur

De afgelopen vijf jaar stond Paul Nijskens, voormalig directeur van REWIN, aan het roer van de Campus. Hij draagt deze functie nu over aan de uit de industrie afkomstige Peter van den Dorpel. Deze heeft zijn sporen onder meer verdiend als managing director Europa bij GE. Van den Dorpel: ‘De Campus heeft alle ingrediënten in huis om uit te groeien tot een internationaal toonaangevende hub op het gebied van groene chemie. Ik ga met heel veel plezier samen met de bedrijven en het team op de Campus aan de slag om dit waar te maken!’