Lees verder
Op 1 april 2019 gaat weer een reeks subsidieregelingen open van de Topsector Energie, met een gezamenlijke waarde van € 85 miljoen. De focus ligt op innovaties voor kosteneffectieve CO2-reductie in 2030.
Redactie / Den Haag

Hoewel het Klimaatakkoord nog niet is gesloten, sluiten de nieuwe subsidieregelingen aan op de doelen ervan. Ze moeten innovaties stimuleren die uiteindelijk helpen om de CO2-uitstoot sneller en goedkoper te verminderen. De nieuwe regelingen richten zich vooral op R&D, onderzoek en ontwikkeling. Bedrijven en kennisinstellingen werken hierbij samen.

Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).